رضا فرسادپور

رضا فرسادپور

نویسنده کتاب تجسم هدفگرا (بکارگیری برترین تکنیک شناسایی باورهای مخرب) و کتاب جنگ درون (راهکارهای غلبه بر افکار منفی) و مدرس مهارت‌های تحـول و توسعه فردی - مدیر رسانه آموزشـی و انگیزشـی ذهنوین
  • 1 پست
  • 0 دنبال کننده
  • 0 دنبال شونده