آموزش گذاشتن لنز چشم

اگر برای اولین بار است که تصمیم به استفاده از لنزهای چشمی گرفته اید، شاید این کار برایتان کمی سخت باشد تا بخواهید جسمی خارجی را وارد چشم خود کنید و یا گاها استفاده از آن را بدون اصول و قاعده تصور کنید و به دنبال آموزش گذاشتن لنز چشم به شکل صحیح نباشید که ممکن است در استفاده از آن با مشکلاتی رو به رو شوید. لذا برای استفاده از لنز چشم حتما موارد زیر را در نظر بگیرید:

  • با سرچ در اینترنت می توانید به راحتی فیلم آموزش گذاشتن لنز چشم را ببینید و یاد یگیرید.
  • دست هایتان را به خوبی بشویید و منتظر بمانید تا رطوبت دستان تان خشک شوند، برای خشک کردن دست ها از هیچ چیز استفاده نکنید؛ صبر کنید خودشان خشک شوند.
  • توجه داشته باشید که لنزهای شما باید حالت مدور و مقعر باشند اگر به شکل صاف بودند باید آن ها برگردانید.
  • حالا وقت ان است که لنز چشم را با محلول بشویید.
  • طبق روش مرسوم در آموزش گذاشتن لنز چشم ، لنزی که با محلول شستشو داده اید را روی انگشت سبابه بگذارید و با دست دیگر پلک بالا و پایین را بکشید.
  • مقابل آینه بایستید و لنز را به آرامی روی سیاهی چشم قرار دهید.
  • پس از قرار دادن لنز چشم داخل چشم کمی بالا و پایین را نگاه کنید و به آرامی پلک بزنید.