برای درمان چروک دور چشم با لیزر سابقه پزشکی خود را بررسی کنید

برای استفاده از درمان چروک دور چشم با لیزر، شرایط پزشکی گذشته و فعلی و همچنین هر دارویی که در حال حاضر مصرف می کنید یا اخیراً مصرف کرده اید باشید را باید به پزشک خود اطلاع بدهید. همچنین باید بگویید که آیا در گذشته تحت هیچ گونه عمل زیبایی قرار گرفته اید یا خیر!؟

معمولاً پزشکان قبل از درمان چروک دور چشم با لیزر، پوست صورت و ناحیه ای که باید درمان شود را بررسی خواهند کرد. این کار به تیم درمانی، این امکان را می دهد تا تغییراتی را که باید ایجاد شود و چگونگی تأثیر صفات فیزیکی (رنگ و ضخامت پوست) بر نتایج نهایی، را به درستی ارزیابی کنند.