چروک دور چشم چیست و چگونه درمان می شود؟

با افزایش سن، درمان چروک دور چشم، اهمیت بیشتری پیدا می کند. همانطور که می دانید هر چه افراد به میانسالی و کهنسالی نزدیک تر می شوند، پوست مقداری خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد. البته عوامل مختلفی در ایجاد چین و چروک های پوستی و به ویژه چروک اطراف چشم، دخیل هستند. عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در معرض آفتاب، عوامل ژنتیکی و شرایط سبک زندگی نامناسب می تواند منجر به آغاز چین و چروک و خطوط ظریف روی پوست صورت شود. چین و چروک های اطراف چشم، زودتر و بهتر دیده می شوند، بنابراین افراد، به خصوص خانم ها در میانسالی به دنبال بهترین راه درمان چروک دور چشم خود هستند.