طراحی داخلی به سبک صنعتی چگونه است؟

شیوه صنعتی، یکی از سبک های طراحی داخلی است که همان طور که از نام آن برمی آید، از یک انبار یا اتاق زیر شیروانی شهری، الهام می گیرد. حسی از ناتمام بودن و خامی در بسیاری از المان های یک خانه با طراحی صنعتی دیده می شود و بعید نیست که در چنین فضایی، یک قطعه آجر، لوله کشی یا چوب به معرض نمایش گذاشته شود. برای تصور خانه ای با طراحی داخلی به سبک صنعتی، به سقف های بلند، الوارهای قدیمی، لامپ های فلزی آویزان و مبل های کاربردی و کاملا پراکنده فکر کنید. ممکن است در چنین خانه ای از یک یا دو قطعه عکس یا اثر هنری انتزاعی، برای اضافه کردن رنگ به تم خنثای چوب و فلز استفاده شود.

برای مشاهده انواع سبک طراحی داخلی کلیک کنید.