جملات عاشقانه رمان ها


عشق! عشق چیست؟ عشق مانع مرگ است. عشق زندگی است.

همه‌چیز، هر آنچه درک می‌کنم فقط به آن سبب درک می‌کنم که عاشقم.

” جنگ و صلح اثر لئو تولستوی “


هیچی احمقانه‌تر از این نیست که آدم بخواهد

توی تلفن به یک نفر بگوید دوستت دارم

و طرف بگوید چی گفتی؟ صدا نمیاد!

” ثریا در اغما اثر اسماعیل فصیح “


می توان به پدر و مادر، به همسر، به عشق و به وطن خیانت کرد.

اما زمانی که دیگر نه پدر و مادر،نه شوهر، نه عشقی و نه وطنی باقی بماند،

به چه چیز می توان خیانت کرد؟

” بار هستی اثر میلان کوندرا “


ادامه مطلب کلیک کنید