بازسازی و تفاوت ها - از قبل تا بعد

معمولا طراحان و مجریان بازسازی از قبل و بعد طراحی داخلی و بازسازی در یک نگاه، عکس تهیه می کنند. در این مطلب در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم:

  • تصاویر قبل و بعد بازسازی چه هستند و منظور از آن ها چیست؟
  • مقایسه تصویر قبل و بعد بازسازی چه فایده ای دارد؟

آشنایی با تصاویر قبل و بعد در بازسازی

معمولا بسیاری از طراح ها و پیمانکارها قبل و بعد از طراحی داخلی و بازسازی، در یک زاویه مشخص عکس تهیه می کنند. تصویر زیر نمونه ای از عکس ها و تصاویر قبل و بعد بازسازی است. نحوه کار به این صورت است که قبل از شروع کار یک عکس از نقطه ای مشخص در فضا تهیه می شود و پس از اتمام کار مجددا از همان نقطه در فضا یک عکس جدید گرفته می شود. کنار هم قرار دادن عکس های قبل و بعد فضا امکان مقایسه و دیدن تفاوت ها را مهیا می کند.

کاربرد تصاویر قبل و بعد در بازسازی

مقایسه عکس های قبل و بعد بازسازی کمک می کند تفاوت ها و پتانسیل های فضا را متوجه شوید و توانایی طراح داخلی و مجری بازسازی خود را محک بزنید. مشاهده نمونه های مشابه به یافتن ایده مناسب با فضای شما نیز کمک خواهد کرد. بصورت کلی می توان کاربرد این نوع تصاویر را اینگونه برشمرد:

  • امکان مقایسه تفاوت ها و فهم اینکه چقدر طراحی داخلی می تواند روی یک فضا تاثیرگذار باشد.
  • امکان محک زدن توانایی و تجربه طراح و پیمانکار
  • امکان آشنا شدن و دیدن نمونه های خلاقانه و جدید

منبع: استودیو آرانو . برای مشاهده نمونه های بیشتر مراجعه کنید به : قبل و بعد بازسازی در یک نگاه