روانشناس یا روانپزشک؟ مسئله این است!

👨روانشناس، یک مشاور است که در رشته روانشناسی تحصیل کرده و می تواند در حل مشکلات و سختی های زندگی، به مددجوی خود کمک کند.

👩روانشناسی رشته ای است که تا مقطع دکتری ادامه دارد.

📌یک روانشناس مجوز تجویز دارو را ندارد.

🩺تجویز دارو و درمان بیماری های روحی روانی بر عهده روانپزشک است.

🎯روانپزشک، پزشکی است که پس از پایان تحصیلات خود در پزشکی عمومی، در تخصص اعصاب و روان ادامه تحصیل داده است.

✏️بهتر است که ابتدا به روانشناس مراجعه و در صورت تشخیص وی به تجویز دارو، به روانپزشک مراجعه کنید.

اگر نیاز به مشاوره با روانشناس یا روانپزشک دارید، در مدافون می توانید

هر روز هفته به صورت شبانه روزی با روانشناس یا روانپزشک مشاوره آنلاین داشته باشید.

لیست روانشناس های مدافون

لیست روانپزشک های مدافون