لوله گالوانیزه چیست؟


در صنعت ، فلزات بسیار در معرض خوردگی و فرسایش قرار میگیرند به همین دلیل اغلب روی آنها عمل گالوانیزاسیون انجام میشود که شامل پوششی از فلز و ترکیبات آهن است.

تعریف لوله گالوانیزه

به لوله ای که در برابر فرسایش و خوردگی مقاوم است  لوله ی گالوانیزه می گویند. دو نوع لوله ی گالوانیزه وجود دارد که شامل لوله گالوانیزه آهنی و لوله ی گالوانیزه فولادی است.

بهترین قیمت لوله گالوانیزه قزوین را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

نحوه تولید لوله گالوانیزه

وارد کردن لوله در حمام فلز روی و قرار دادن فلز تحت دمای 450 درجه

وارد کردن لوله به قسمت آماده سازی 

چربی زدایی لوله ها و زدودن زنگ زدگی از روی سطح لوله

وارد کردن لوله در محلول فلاکس

وارد کردن لوله ئر دستگاه گالوانیزه

حرارت دادن لوله در دمای 120 درجه ی سانتی گراد

خشک کردن لوله در کوره


انواع گالوانیزه کردن لوله

لوله گالوانیزه گرم

لوله گالوانیزه سرد

لوله گالوانیزه فولادی

ویژگی های لوله گالوانیزه

در صنعت ساختمان سازی استفاده میشود.

قیمت مناسبی دارد.

دوام بالایی دارد.

source: لوله گالوانیزه چیست؟