تماس با ما

بسیار خوشحالیم از اینکه به ما اجازه می دهید نظر، انتقاد و یا پیشنهاد شما را بشنویم.
به محض دریافت پیام شما، تیم پشتیبانی مداد اولین اقدام ها را برای پیگیری پیام شما انجام خواهند داد. لطفا جهت ارتباط با شما، یکی از راه های ارتباطی را وارد کنید..

انصراف
ترجیح می دهید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید؟ friend@medad.io
ارسال توییت؟ @Medad_io
و یا هر کدام از شبکه های اجتماعی