کوپلر میلگرد و بررسی انواع آن


هنگام آرماتوربندی از کوپلر که نوعی اتصال مکانیکی است، برای وصله کردن میلگردها استفاده میشود.

در واقع از کوپلر برای جلوگیری از سنگین شدن آرماتوربندی، هنگام ساخت انواع سازه‌های بتنی برای میلگردها، استفاده میشود.

کوپلر در انواع مختلفی تولید میشود و از هر نوع کوپلر برای وصله کردن به روش خاصی مورد استفاده قرار میگیرد.

بهترین قیمت میلگرد هشترود را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

انواع کوپلر میلگرد

برخی از انواع کوپلر در موارد زیر ذکر شده است.

•  کوپلرهای گروتی

برای ساخت کوپلر گروتی، برای ساخت بتن گروت استفاده میشود.

•  کوپلرهای جوشی میلگرد

برای ساخت این نوع از کوپلرها، از فولاد نرم استفاده میشود. 

استفاده از فولاد نرم برای میلگرد این مزیت را در پی دارد که هنگام عملیات جوشکاری نیازی به گرمایش نبوده و به سهولت جوش پذیری انجام میشود.

•  کوپلرهای انتهایی

برای از بین بردن شلوغی بتن‌های موجود در میلگردها، به جای عملیات خم کاری روی بتن، از کوپلر انتهایی استفاده میشود. کوپلرهای پیچی دو طرفه

•  کوپلرهای استاندارد

برای میلگردهایی که امکان چرخاندن در هیچکدام از آنها وجود ندارد، از کوپلر میلگرد استفاده میشود.


source: کوپلر میلگرد و بررسی انواع آن