با شهوت جنسی چه کنم؟

برای بهتر متوجه شدن این ویدیو را مشاهده نمایید.


ترک گناه

آقا چیزهایی که خدا داده بده؟

یه سوال؟

آقا من نمیتونم جلوی شهوت جنسی ام رو بگیرم…!

آقا چرا این جوریه؟

خیلی بده…!

نخیرم خیلی خوبه!!!!!!!!!!

اااااااا

بله ، خوبه!

مگه میشه خدا چیز بدی رو درست کنه؟

خدا بده اقا؟؟؟

خدا اصلا بد درش راه داره؟ که بد داشته باشه؟

نه دیگه !

بد داشته باشه که خدا نیست اصلا

اینها مباحث توحیدی هست

حالا ولی همه باید بدونن دیگه

خدا که بد درش راه نداره…

پس هر چیزی که بیافریند خوبه

پس این قوه جنسی من خوبه

که من رو وادار میکنه خیلی وقت ها خیلی … انجام بدم

این خوبه

آقا کجاش خوبه ؟؟ منو بد بخت کرده

بیچاره کرده


هر کاری میخوام بکنم هی گناهه

نه

این اصلش که خوبه

تو داری بد استفاده میکنی

اگر این نباشه که تشکیل خانواده ای صورت نمیگیرد

اگر این نباشد که کسی عشق و محبت و صفایی در تولید نسل انسان نخواهد داشت

اینکه خوبه که

تو داری بد استفاده میکنی.

مطالب ترک گناه در سایت راهکار ادامه خواهد داشت.

شما میتوانید مطالب قبلی را در صفحه دینی سایت راهکار مشاده بفرمایید.

آیا من از گوسفند کمترم؟

تولید:

هیات بیت النبی(ص)

سخنران :

استاد متوسل

تدوین : موسسه فردوسیان جوان قم(استاد منصفی)