محیط کشت چیست

محیط کشت چیست

برای انتشار هر باکتری به هر منظور ، تهیه محیط بیوشیمیایی و بیوفیزیکی مناسب لازم است. محیط بیوشیمیایی (تغذیه ای) به عنوان یک محیط کشت در دسترس است و بسته به نیازهای ویژه باکتری های خاص انواع و اقسام زیادی از محیط کشت ها با اهداف و کاربردهای مختلف تولید شده است. محیط کشت در جداسازی و نگهداری از باکتری ها بکار می روند و همچنین با توجه به خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی آنها برای شناسایی باکتریها مورد استفاده قرار می گیرند. شیوه پرورش باکتریها و هدف محیط کشت ها بسیار متفاوت است. از محیط کشت های مایع برای رشد دسته ای خالص استفاده می شود ، در حالی که از محیط کشت های جامد به طور گسترده ای برای جداسازی برای تخمین جمعیت باکتری های زنده و سایر اهداف استفاده می شود. عامل روان کننده معمول برای محیط جامد یا نیمه جامد آگار است که یک هیدروکلوئید حاصل از جلبک های قرمز است. آگار به دلیل خاصیت فیزیکی منحصر به فرد که دارد مورد استفاده قرار می گیرد (در دمای 100 درجه سانتیگراد ذوب می شود و تا زمانی که خنک شود تا دمای 40 درجه سانتیگراد مایع باقی می ماند)

محیط کشت در واقع محیطی برای تولید و پرورش باکتری ها می باشد ، به عبارت دیگر می توان گفت که باکتری ها برای رشد مانند سایر موجودات زنده نیاز به یکسری از فاکتور ها دارند اگر این شرایط که باعث رشد و تکثیر باکتری ها می باشد فراهم شود در واقع می توان گفت که باکتری کشت یافته است . برای کشت باکتری شما باید یکسری از موارد مانند دمای مناسب ،رطوبت کافی ، نمک ،ph مناسب ،اکسیژن را برای باکتری ها فراهم نمایید . تنها محیط کشت به این مورد یعنی تولید و رشد باکتری اختصاص نمیابد و در تشخیص نوع باکتری ها نیز تاثیر گذار می باشد

انواع محیط کشت

محیط کشت پایه (Basic Media)

محیط کشت پایه همانگونه که از اسمش مشخص می باشد اشاره به حداقل موراد مورد نیاز برای زنده نگه داشتن باکتری ها می باشد به عبارت دیگر افزودن مواد مغذی به شکل خون ، سرم ، زرده تخم مرغ و غیره به محیط کشت پایه باعث غنی سازی محیط کشت می شود. از محیط کشت پایه برای رشد باکتری های سریع استفاده می شود. از جمله مواد مغذی که اضافه می شود می توان به آگار خون ، آگار شکلاتی ، شیب سرم Loeffler و غیره چند ماده غنی شده هستند. آگار خون با افزودن 5-10٪ (از نظر حجم) خون به پایه آگار خون تهیه می شود. محیط کشت پایه می تواند هر باکتری را زنده نگه دارد شاید دلیل آن این باشد که هیچ ماده ای که ضد میکروب باشد در این محیط کشت موجود نمی باشد

محیط کشت غنی کننده (Enrichment Media)

محیط کشت غنی شده یکی دیگر از انواع محیط کشت ها می باشد حمایت از رشد یک میکروارگانیسم خاص مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر می توان گفت محیط کشت غنی شده حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای حمایت از رشد گسترده ای از ارگانیسم ها می باشد . این محیط به طور کلی با معرفی مواد مغذی یا شرایط محیطی انجام می شود که فقط رشد ارگانیسم مورد علاقه را امکان پذیر می کند. از فرهنگ های غنی سازی برای افزایش تعداد کمی از ارگانیسم های مورد نظر استفاده می شود محیط کشت غنی کننده برای غنی سازی تمامی میکروب مورد استفاده قرار میگیرد.

محیط کشت افتراقی (Differential Media )

محیط کشت افتراقی یک نوع از محیط برای رشد باکتریولوژیکی هستند که حاوی مواد خاصی می باشند که می توانند گونه ها یا دسته های مختلفی باکتری را با مشاهده بصری تشخیص دهند. از واسطه های محیط کشت افتراقی برای تشخیص بین ارگانیسم ها یا گروه های موجودات که از نزدیک با هم دارند استفاده می شود . محیط کشت افتراقی حاوی ترکیباتی می باشد که به برخی از گروه های میکروارگانیسم اجازه می دهد تا از نظر ظاهری با محیط اطراف از یکدیگر متمایز شوند. به دلیل وجود رنگها یا مواد شیمیایی خاص در محیط کشت ها ارگانیسم ها تغییرات مشخص یا الگوهای رشد را ایجاد می کنند که برای شناسایی یا شناخت تفاوت مورد استفاده قرار میگیرند. این تمایز ماکروسکوپی باکتریها بر اساس توانایی باکتریها برای انجام فرایندهای بیوشیمیایی خاص مورد استفاده قرار میگیرد. آگار خون یکی از انواع واسطه های محیط کشت افتراقی است که به شما اجازه می دهد باکتری ها بر اساس نوع همولیز تولید شده تفاوت داشته باشند

محیط کشت اختصاصی (Special Media)

اگر می خواهید یک نوع خاص از باکتری ها را پرورش و رشد دهید باید از محیط کشت اختصاصی استفاده نمایید . برای یک ایزوله یک نوع خاص از باکتری ها نیز می توانید از این نوع از محیط کشت استفاده نمایید به عنوان مثال محیط s.s آگار برای جدا کردن سالمونلا و شیگلا بکار می رود

محیط کشت انتخابی

از محیط کشت انتخابی فقط برای رشد میکروارگانیسم های انتخاب شده استفاده می شود. به عنوان مثال یک میکروارگانیسم نسبت به آنتی بیوتیک خاصی مانند آمپی سیلین یا تتراسایکلین مقاوم باشد می توان آن آنتی بیوتیک را به محیط کشت اضافه کرد تا از رشد سلول های دیگر که مقاومت ندارند جلوگیری به عمل آید . به طور معمول وجود یک ژن خاص یا آلل یک ژن توانایی رشد در محیط کشت انتخابی را به سلول می دهد در چنین مواردی ژن به عنوان مارکر نامیده خواهد شد . محیط رشد انتخابی برای سلولهای یوکاریوتی معمولاً شامل نئومایسین برای انتخاب سلولهایی است که با یک پلاسمید حامل ژن مقاومت به نئومایسین به عنوان نشانگردر نظر گرفته می شود.

مهمترین انواع محیط کشت انتخابی

ائوزین متیلن بلو (EMB) حاوی متیلن بلو – سمی برای باکتریهای گرم مثبت ، فقط رشد باکتریهای گرم منفی را امکان پذیر می کند.

YM که PH کمی دارد و مانع رشد باکتری می شود.

آگار MacConkey برای باکتریهای گرم منفی.

HE)) که برای باکتریهای گرم منفی انتخاب می شود.

(MSA) که برای باکتریهای گرم مثبت انتخاب می شود و برای مانیتول دیفرانسیل است.

(Trific Broth) همراه با گلیسرول در پرورش سویه های نوترکیب اشریشیا کلی استفاده می شود.

(XLD) ، که برای باکتریهای گرم منفی ، عصاره مخمر زغال چوب دار منفی انتخاب می شود ، که برای برخی از باکتریهای گرم منفی ، به ویژه Legionella pneumophila انتخابی است.

مشخصات محیط کشت ها

همانگونه که می دانید حرارت و رمای بالا می تواند مواد مغذی را از بین ببرد در محیط کشت ها باید دما به گونه ای تنظیم شود که باعث از بین رفتن موارد مغذی نشود

شرایط باید به گونه ای برای محیط کشت ایجاد شود که میکروب ها در آنجا رشد نکنند

یک ظرف محیط کشت باید تمیز و استریل شده باشد و هیج مواد خارجی نیز در داخل آن موجود نباشد

قبل از ایجاد یک محیط کشت برای تکثیر و رشد باکتری ها باید PH مناسب فراهم شود

خرید محیط کشت

انواع محیط کشت

محیط کشت مایع

این نوع از محیط کشت که از نامش نیز مشخص می باشد به صورت مایع می باشد و فاقد اگار است و در لوله های آزمایش مورد استفاده قرار میگیرد

محیط کشت جامد

این نوع از محیط کشت به صورت جامد می باشد و دارای اگار است این محیط کشت در پلیت و یا لوله های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد . در این محیط می تواند شمارش باکتری ها و کشت خالص را مشخص نمود

محیط کشت نیم جامد

این نوع از محیط همانگونه که از اسمش مشخص می باشد کاملا به صورت منعقد نمی باشد این محیط کشت برای بررسی حرکت و جابجایی باکتری ها و ایجاد حالت بی هوازی مورد استفاده قرار میگیرد . در این محیط آگار کمی موجود می باشد

انواع محیط کشت بر اساس ترکیبات / مواد تشکیل دهنده

الف) متوسط ساده

ب) محیط پیچیده

ج) محیط مصنوعی یا تعریف شده

د) رسانه ویژه

ساخت محیط کشت

برای ساخت محیط کشت همانگونه که در پاراگراف های قبل اشاره شد باید شرایط محیط را به گونه ای فراهم کنیم تا باکتری ها بتوانند به صورت صحیح رشد و تاکثر پیدا کننده لازم است بدانید هر نوع محیط کشتی می تواند برای یک مورد خاص ، مورد استفاده قرار بگیرد . محیط کشت ها دارای انواع مختلفی با ساختار گوناگون می باشد که شما می تواند در صورت داشتن تجربه مناسب محیط مناسب را خریداری و مورد استفاده قرار دهید

خرید محیط کشت

برای خرید محیط کشت شما می توانید از طریق اینترنت اقدام به خرید محیط کشت های گوناگون کنید فروش اینترنتی محیط کشت می تواند مزیت ها بسیاری داشته باشد. روش دوم برای خرید این نوع از محیط ها مراجعه به بورس تجهیزات پزشکی مانند خیابان جمهوری در تهران می باشد . گروه ماینو لب یکی از فروشگاه های اینترنتی فروش محیط کشت در تهران می باشد که در این زمینه سالیان طولانی در حال فعالیت می باشد شما می توانید برای خرید محیط کشت و مشاوره های رایگان با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید تا همکاران ما اطلاعات کامل را در اختیار شما قرار دهند.

فروش اینترنتی محیط کشت

در صورتی که نیاز به خرید محیط کشت دارید می توانید از طریق خرید اینترنتی محیط کشت و خرید حضوری اقدام نمایید . برای خرید اینترنتی محیط کشت کافی است به فروشگاه ماینو لب مراجعه نمایید و سپس در این قسمت محیط کشت مد نظر خود را پیدا نمایید و اقدام به ثبت سفارش کنید. همکاران ما در مدت زمان اندگی پاسخگوی ثبت سفارش شما خواهند بود.

عدم نیاز به مراجعه حضوری

عدم محدودیت در ارسال به شهر ها و استان های دیگر

کاهش هزینه به دلیل پرداخت نکردن هزینه برای مراجعه حضوری