جک پنوماتیک - سیلندر پنوماتیک

آشنایی با عملکرد جک پنوماتیک یا سیلندر پنوماتیک

جک پنوماتیک عملکرد خود را به شکل ویژه و متمایزی نشان می دهد. سیلندر پنوماتیک فعالیت خود را بر مبنای هوای فشرده شروع می کند. این هوای فشرده برای نشان دادن کارایی خود نیاز به محرک مناسب دارد، برای تحریک هوای فشرده از سیلندر پنوماتیک کمک گرفته می شود. در جک های پنوماتیک هوا به شکل فشرده وارد پورت جک شده و در ناحیه پشت جک تجمع می یابد. حبس هوای فشرده و پرفشار در پشت جک، صفحه متصل به شفت جک را به حرکت در می آورد. با به حرکت در آمدن این صفحه، جک نیز عملکرد خود را آغاز می کند و به کار می افتد. جکِ پنوماتیک برای جابه جایی های خطی کاربرد دارد.

سیلندر پنوماتیک چیست ؟

سیلندرهای پنوماتیکی که سیلندرهای هوا نیز نامیده می‌شوند، جزء نهایی دستگاه مکانیکی کنترل هوای بادی یا فشرده هستند. سیلندرهای هوا یا پنوماتیک وسایلی هستند که نیروی هوای فشرده را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. انرژی مکانیکی حرکت خطی یا چرخشی ایجاد می‌کند. سیلندر هوای پنوماتیک به عنوان محرک در سیستم پنوماتیک عمل می‌کند. بنابراین به آن محرک خطی پنوماتیک می ‌گویند.اجزای سیلندر پنوماتیک

مهمترین اجزای به کار رفته در سیلندر پنوماتیک شامل قطعه آماده سازی هوا، شیرهای کنترل، رگلاتورهای کنترل و محرک و سیلندرهای مخصوص است. همینطور شامل لوله و اتصالات مخصوص نیز می شود.

سیلندرها مهمترین وسیله تحریک برای سیستم های پنوماتیک هستند و شامل انرژی ذخیر شده در هوای فشرده بوده و طراحی اجزای این سیلندرها متفاوت است.

ابعاد سیلندر پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک سایز بندی های مختلفی دارند و از سای 16 آغاز شده و تا سایز 200 طراحی و عرضه می شود ابعاد این سیلندرها به صورت سفارشی نیز طراحی می شود و نوع طراحی سیلندرها به شکلی است که سیلندر در موقعیت درست خود اجرا شود. سایز شیلنگ ها به طور کلی برای سرعت جک و افزایش دبی هوا بررسی شده و در تجهیزات پنوماتیکی نیز اجرا می شود و شیلنگ های پلی اورتان را شامل می شود.

ساخت سیلندر پنوماتیک

برای ساخت جک پنوماتیک درابتدای امر باید متریال مورد نظر خود را آماده‌کنید. این ابزار عمدتاً عبارتنداز یک لوله پلاستیکی 60 سانتی متری، چسب نواری، اره، دریل، کمپرسور هوا و سوئیچ خاموش و روشن.

درگام دوم باید سطح لرزش لوله درون سیلندر خود را با استفاده از سنباده آماده‌کنید. سپس اتصالات مربوطه را به بدنه انجام‌داده و یک بررسی کلی از ابتدا تا این مرحله انجام‌دهید.

درمراحل چهارم و پنجم باید دو سوراخ درقسمت‌هایی که هوا وارد و خارج می‌شود در بدنه ایجاد‌کنید. درگام ششم باید اتصالات مربوط به شیر برقی و آداپتور را روی بدنه انجام‌دهید. باید ورودی شیر برقی به اتصال سریع کمپرسور، متصل‌شود.

درمرحله هفتم درون سیلندر را با گریس مالیده و لوله دوم را در قسمت مربوطه وصل‌ کنید. درنهایت نیز باید مهروموم مربوط به یک سمت سیلندر را انجام‌دهید. با طی‌کردن این مراحل، ساخت سیلندر پنوماتیک به اتمام می‌رسد.