شرایط کار در آلمان با مدرک دیپلم

آلمان این امکان را برای مهاجران قرار داده است که بتوانند با مدرک دیپلم و مدرک فنی حرفه ای به آلمان مهاجرت کنند و در این کشور مشغول به کار شوند. اما این مدارک باید از نظر آلمان معتبر باشد. شما می توانید میزان اعتبار مدرک تحصیلی خود را از طریق 2 سایت Anabin و Zab بررسی کنید. این 2 سایت مدارک تحصیلی را معادل سازی می کنند و میزان اعتبار آن را در کشور آلمان تعیین می کنند. مدارک دیپلم و فنی حرفه ای ایران و برخی کشورها در آلمان مورد قبول نیست و اعتباری ندارد.

به همین دلیل امکان دریافت ویزای کار در آلمان با دیپلم برای ایرانیان وجود ندارد و شما باید حداقل مدرک کاردانی داشته باشید تا برای ویزای کار اقدام کنید. حتی مدارک دانشگاهی نیز باید در دو سایت آنابین و زب معادل سازی شوند تا اعتبار آن ها سنجیده شود و در صورت تایید اقامت کاری آلمان برای شما صادر شود.


منبع: موسسه مهاجرتی آتیه آفرینان