برنامه ریزی کنکور ریاضی ۱۴۰۰


از بین ۱۳۵۴۵۴ نفر شرکت کننده رشته ریاضی در کنکور سراسری ریاضی ۹۹ به نظرتان چند نفر پذیرفته شده اند؟

آیا همه افرادی که با رویای مهندس شدن از بهترین دانشگاه سراسری در کنکور ریاضی شرکت می کنند، به رویای خود می رسند؟

خیر! اما چرا؟

چرا بسیاری از داوطلبان با وجود درس خواندن های بسیار موفقیتی که شایسته شان باشد را کسب نمی کنند؟