حقوق سربازان متاهل در سال ۱۴۰۰


حقوق سربازان در شروع هر سال جدید، توسط اداره سرمایه نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزایش چند درصدی می گیرند؛ در مقاله قبلی در مورد افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ توضیحات لازم را دادیم، الان می خواهیم در مورد افزایش حقوق سربازان متاهل، موارد مورد نیاز را توضیح دهیم.

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش خوبی خواهد داشت اما چون همیشه حقوق سربازان متاهل بیشتر از بقیه سربازان می شود، در نتیجه می توانیم بگوییم حقوق سربازان متاهل نیز توسط نظام وظیفه افزایش ۱۸ الی ۲۰ درصدی و خوبی خواهد داشت.

عوامل موثر در میزان حقوق سربازان

بیشترین تاثیر روی حقوق سربازان تحصیلات، متاهل یا مجرد بودن، داشتن امریه، سرباز معلمی، درجه سرباز، اداره یا سازمان در حال خدمت دارد، که در جدول استعلام حقوق سربازان همه این موارد ذکر شده است.

بعضی از افراد سوال می کنند که نوع ارگان یا محل خدمت (مانند ارتش یا سپاه) تاثیری بر بروی حقوق آن ها خواهد داشت یا نه؟ در جواب باید بگوییم نه! فقط موارد ذکر شده در بالا، تاثیر زیادی روی حقوق آن ها خواهد گذاشت در غیر این صورت، نوع ارگان در حال خدمت هیچ تاثیری بر حقوق سربازان نخواهد داشت.

حقوق دریافتی همان مقدار تعیین شده و واریز شده توسط ستاد نیروهای مسلح برای همه است.