دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹


دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ همانند سال ها گذشته با وجود ادغام دو کنکور دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی، به شکل جداگانه از دفترچه دانشگاه سراسری، منتشر می شود. اطلاعیه انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ بر روی درگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور در دسترس عموم مردم قرار می گیرد. دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ تقریبا یک هفته بعد از منتشر شدن دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ در دسترس قرار می گیرد.
دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ همانند سال ها گذشته با وجود ادغام دو کنکور دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی، به شکل جداگانه از دفترچه دانشگاه سراسری، منتشر می شود. اطلاعیه انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ بر روی درگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور در دسترس عموم مردم قرار می گیرد. دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ تقریبا یک هفته بعد از منتشر شدن دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ در دسترس قرار می گیرد.