رشته مهندسی مکانیک


از علم فیزیک، رشته های زیادی متولد شده است که رشته مهندسی مکانیک یکی از آنهاست که می توان گفت از قدیمی ترین و گسترده ترین شاخه های رشته مهندسی است.

رشته مهندسی مکانیک به بررسی حرکت خودرو و عوامل موثر بر آن که به کمک علم فیزیک قابل توجیه است، می پردازد.

افرادی که در رشته مهندسی مکانیک تحصیل می کنند، در مفاهیمی مانند مکانیک، دینامیک، ترمودینامیک، دانش مواد، آنالیز سازه­ ها و الکتریسیته است.