روش حفظ مطالب درسی


قبل از هر چیز، باید محیطی که در آن تمرکز بیشتری دارید را محیا کنید. بعضی از افراد در محیطهای ساکت و خلوت تمرکز بهتری دارند و بعضی هم در مکانهای شلوغ راحتتر می‌توانند روی کاری تمرکز کنند.