شرایط استفاده از معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) چیست؟


معافیت های عفو رهبری جزو معافیت موارد خاص به حساب میاید. شاید در مورد این نوع معافیت چیزی نشنیده باشید. معافیت های بخشودگی سنی با معافیت های عفو رهبری یکسان است. ضوابط و مقررات معافیت بخشودگی سنی برای افرادی از سال ۵۴ به قبل متولد شده اند بسیار ضروری است.

چرا که آنها میتوانند با مراجعه به پلیس +۱۰ به وضعیت مشمولیت خود رسیدگی کنند و معاف شوند.

البته معافیت ها انواع مختلفی دارند: برخی از افراد دچار بیماری و نقص عضو هستند که قابل درمان نیست بنابراین معافیت دائم میگیرند، عده ای از مشمولین به دلیل بیماری نمیتوانند در فعالیتهای نظامی شرکت کنند و معافیت از رزم به آنها تعلق می گیرد و برخی از افراد به دلیل بیماری نمیتوانند سر موعود خدمت کنند و معافیت موقت به آنها تعلق میگیرد و پس از بهبودی کامل به خدمت باز می گردند.

طبق ضوابط و مقررات معافیت عفو رهبری علاوه بر شرایط سنی، مقطع تحصیلی مشمولان را در نظر می گیرند. همچنین افراد مشمولی که قبلا این معافیت را دریافت کرده اند میتوانند با مراجعه به پلیس +۱۰ کارتهای قدیمی خود را تعویض کرده و کارت هوشمند دریافت کنند.