لیست رشته های علمی کاربردی کرج ۱۴۰۰


رشته های دانشگاه علمی کاربردی کرج مقطع کارشناسی بسیار زیاد و متنوع هستند. دانشگاه علمی کاربردی کرج برخلاف تصورات داوطلبان هیچ گونه آزمون ورودی نمی گیرد. رشته های کارشناسی علمی کاربردی کرج در هنگام ثبت نام نیازمند به مدرک کاردانی دارند. ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کرج در مهر ماه و بهمن ماه امکان پذیر است.

ثبت نام رشته های علمی کاربردی کرج مقطع کارشناسی برای نیمسال مهرماه در مرداد ماه است و برای نیمسال دوم بهمن ماه در دی ماه انجام می گیرد. برای اطلاع از رشته های کارشناسی علمی کاربردی کرج شما عزیزان می توانید به سامانه آموزش علمی کاربردی مراجعه کنید. با توجه به دفترچه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی متقاضیان می توانند از مهلت دقیق ثبت نام این دانشگاه و همچنین از لیست رشته های علمی کاربردی کرج مقطع کارشناسی و ظرفیت جذب وشهریه این دانشگاه مطلع شوند.