لیست رشته های علمی کاربردی کرج ۹۹

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کرج تقریبا در تمام رشته ها به جز رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور انجام می شود. توجه داشته باشید که ممکن است طی این مدت لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی کرج و همچنین ظرفیت ورودیپذیرش دانشجو در این دانشگاه دچار تغییرات شود (افزایش یا کاهش یابد). شما عزیزان برای راهنمایی بیشتر در مورد شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و همچنین مدارک مورد نیاز برای شرکت دراین دانشگاه با مشاوره تحصیلی ما در مرکز مشاوره تحصیلی آویژه تماس بگیرید.