وثیقه خروج از کشور برای مشمولان غیر غایب حذف شد ۹۹


وثیقه خروج از کشور برای مشمولان غیر غایب از نیازهایی است که متقاضیان برای صدور مجوز خروج باید از آن استفاده کنند. این وثیقه میزان هزینه ی نقدی است که متقاضیان برای دریافت مجوز از سازمان نظام وظیفه، باید به صورت نقدی پرداخت کنند. امروزه میزان وثیقه خروج از کشور برای مشمولان غیر غایب بسیار مسئله ی مهمی است. زیرا در سال های گذشته این میزان وثیقه ها افزایش چشمگیری داشته است که جوانان زیادی قادر به پرداخت آن نیستند. به این منظور مسئله ی حذف این وثیقه ها یکی از مهم ترین بخش ها و تسهیلاتی است که سازمان نظام وظیفه به مشمولین ارائه داده است.