بهار هاشمی

بهار هاشمی

کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات و علاقه مند به کتاب،فیلم و نویسندگی