اجزای مشعل گازی

بخشی از اجزا و چگونگی عملکرد مشعل گازی مشابه مشعل های گازوئیلی می باشد. به طور کلی اجزای سیستم تامین هوای احتراق و سیستم تولید و انتقال جرقه، مشابه مشعل گازوئیلی می باشد، اما اجزای سیستم سوخت‌رسانی و سیستم کنترل در این مشعل ها متفاوت است.

در این مشعل ها، گاز ورودی به عنوان سوخت، خود دارای فشار بوده و نیازی به تجهیزات جانبی برای افزایش فشار آن نمی باشد (بر خلاف پمپ گازوئیل در مشعل گازوئیلی). اما به منظور عملکرد صحیح مشعل گازی نیاز است که اجزای دیگری نیز به سیستم اضافه گردد، که به شرح زیر است:(ابتدا به شرح اجزای مشترک و نحوه عملکرد آن در بین مشعل گازی و مشعل گازوئیلی اشاره کرده، سپس اجزا اختصاصی مشعل های گازی همراه با نحوه عملکرد آن ذکر می شود.)

اجزای مشترک مشعل گازی و گازوییلی

 1. الکتروموتور
 2. دریچه تنظیم هوای احتراق دمپر
 3. فن دمنده
 4. شعله پخش کن
 5. ترانس جرقه
 6. الکترود جرقه

اجزای اختصاصی مشعل گازی

 1. شیر برقی مسیر گاز
 2. کلید کنترل فشار گاز
 3. کلید کنترل فشار هوای احتراق
 4. رله جعبه کنترل
 5. میله یونیزاسیون
 6. گاز پخش کن