انواع برج خنک کننده

برج های خنک کن به دلیل گستردگی کاربرد دارای انواع مختلفی هستند که در چند دسته بندی مختلف به آنها اشاره می شود.

انواع برج های خنک کننده از نظر جهت جریان هوا و آب

برج خنک کن جریان مخالف یا کانتر فلو (Counter flow)

در برج خنک کننده کانتر فلو یا جریان مخالف جهت جریان و هوا مقابل یکدیگر هستند. در این نوع از برج های خنک کن، هوا از پایین به بالا و آب از بالا به پایین جریان دارد. برج خنک کننده مدور و استوانه ای از این نوع هستند. البته انواع خنک کننده مکعبی هم بصورت کانترفلو تولید می شوند.

برج خنک کن جریان متقاطع یا کراس فلو(Cross flow)

در این نوع از برج های خنک کننده جریان آب و هوا بصورت جریان متقاطع با اختلاف زاویه ۹۰ درجه وارد برج می شوند. که معمولا هوا به صورت مکشی یا دهشو از بغل وارد برج شده و آب از بالا به پایین جریان دارد.

برج های خنک کننده ذوزنقه ای و مکعبی کراس فلو از این نوع هستند.