محل نصب منبع انبساط باز

محل نصب منبع انبساط باز در بالاترین قسمت سیستم گرمایش است و بهتر است حداقل 120 سانتی متر بالاتر از مرتفع ترین رادیاتور یا فن کویل نصب شود . منبع انبساط باز فشار استاتیک سیستم معادل ارتفاع منبع تا دیگ را به کل سیستم وارد میکند .

معمولا منابع انبساط را بر روی بام ساختمان نصب میکنند . اگر درب منبع انبساط کیپ و مانع ورود و خروج هوا به منبع باشد باید حتما به وسیله یک لوله ارتباطی به هوای محیط متصل گردد . معمولا منابع انبساط باز یک لوله ی تخلیه از قسمت پایین منبع و یک لوله سر ریز در بالاترین قسمت منبع دارند .

بهتر است لوله سر ریز تا موتورخانه امتداد پیدا کند تا در صورت سرریز شدن منبع اپراتور با رویت آب سرازیر شده پی به بروز مشکل ببرد . گاهی اوقات برای صرفه جویی در هزینه ، لوله سر ریز و تخلیه را به یکدیگر متصل کرده و تا موتورخانه امتداد میدهند .

به طور طبیعی منبع انبساط نباید آب کم کرده یا سریز کند . کم کردن مرتب آب در منبع انبساط نشانه وجود نشتی در مدار است . سر ریز شدن آب در منبع انبساط نیز میتواند دلایل گوناگون داشته باشد . معمولا پس از پر شدن منبع انبساط و گرم شدن آب ، برخی از گازهای محلول در آب از طریق منبع انبساط باز از سیستم تخلیه میشود .

وجود آب گرم در منبع انبساط موجب بروز اتلاف حرارتی میشود و به همین جهت مخزن باید حتما عایق کاری مناسب شود . برخی اوقات برای کاهش دمای آب مخزن و در نتیجه کاهش تلفات حرارتی ، بین لوله رفت و برگشت ورودی به مخزن یک مسیر بای پاس با دبی خیلی کم ایجاد میکنند . در این صورت بخشی از آب قبل از ورود به منبع بای پاس شده و در نتیجه دمای منبع انبساط کاهش یافته و تلفات حرارتی کاهش می یابد .