کولرگازی سام با گارانتی سام

کولر گازی سام گاز R22 طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان مجهز به کمپرسورGMCC…کولر گازی سام گاز R22
کولر گازی سام گاز R22

کولر گازی سام کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…


 کولر گازی سام کم صدا  سرمایشی طراحی زیبا
کولر گازی سام کم صدا سرمایشی طراحی زیبا

کم صدا سرمایشی طراحی زیبا دارای حالت خواب مجهز به کمپرسورKK دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان مناسب…


کولر گازی سام کم صدا  سرمایشی طراحی زیبا
کولر گازی سام کم صدا سرمایشی طراحی زیبا

کولر گازی ایستاده سام کم صدا نصب آسان سرمایش 36000 دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000…


کولر گازی ایستاده سام
کولر گازی ایستاده سام

C48FSC3

کم صدا سرمایش نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…


کولر گازی 48 هزار سام ایستاده
کولر گازی 48 هزار سام ایستاده

C48GSC3

کم صدا نصب آسان سرمایش و گرمایش دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز…


کولر گازی ایستاده 60 هزار سام
کولر گازی ایستاده 60 هزار سام

C60GSC3

کم صدا سرمایش نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 )…


کولر گازی 60 هزار ایستاده سام
کولر گازی 60 هزار ایستاده سام

C60SAC3

کم صدا سرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 ) مجهز به…


کولر گازی ایستاده 60 هزار سام
کولر گازی ایستاده 60 هزار سام

CM18-CM24

کولر گازی پنجره ای سام کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…


کولر گازی پنجره ای سام
کولر گازی پنجره ای سام