شروع شد، همینجا بمون

سلام،

مطالبی خوبی تو ذهنم هست، همینجا منتشر میکنم. زود سر بزن