مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ یا ازدواج


مهاجرت به کانادا روش های متفاوتی دارد . ما در این سعی کرده ایم شما را با انواع روش های مهاجرت به کانادا آشنا سازیم امیدواریم که به کارتان آید.

افراد کانادایی یا کسانی که دارای اقامت دایم کانادا هستند، می توانند برای همسر، پارتنر، فرزندان، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، و سایر اقوام از طریق اسپانسر شدن، درخواست اقامت دایم کانادا نمایند.


روش ها
روش ها

مدت زمان این پروسه مهاجرتی، به نزدیکی فرد حامی با اسپانسر شده مرتبط است. به عنوان مثال برای همسر 12 ماه و برای پدر مادر، 20 تا 24 ماه است.

منبع:

http://bit.do/feH8E