شانه های فومی میوه ابتکار فوم

شانه های فومی میوه ابتکار فوم

شرکت ابتکار فوم خراسان اولین تولید کننده شانه های بهداشتی میوه از جنس فوم، با هدف ارتقاء سطح بسته بندی محصولات باغی کشور جهت عرضه داخلی و یا به منظور ورود به بازارهای صادراتی بین المللی فعالیت خود را آغاز کرده است