قطعات یک سیستم هیدرولیک

سیستم های هیدرولیک از چهار جز اصلی تشکیل شده است.

مخزن:

مخزن محل نگهداری مایع است. این مخزن گرما را به سیستم هیدرولیک منتقل می کند و به حذف هوا و انواع مختلف رطوبت از مایع ذخیره شده کمک می کند.

پمپ:

پمپ وظیفه انتقال انرژی مکانیکی را به داخل سیستم دارد. این کار را با حرکت دادن مایع در مخزن انجام می دهد. انواع مختلفی از پمپ های هیدرولیک وجود دارد و هر کدام به روشی متفاوت کار می کنند. با این حال، همه پمپ ها بر اساس همان اصل اساسی حرکت مایعات از طریق فشار کار می کنند. برخی از این نوع پمپ ها شامل پمپ های دنده ای، پمپ های پیستونی و پمپ های پره ای هستند.

سوپاپ ها:

از شیرهای موجود در سیستم برای راه اندازی و توقف سیستم و هدایت محل حرکت مایع استفاده می شود. شیرآلات حاوی تعدادی قرقره یا تار است. آنها ممکن است از طریق روش های الکتریکی ، دستی ، هیدرولیکی ، پنوماتیک یا مکانیکی فعال شوند.

محرک ها:

این دستگاه ها انرژی هیدرولیکی تولید شده را می گیرند و دوباره برای استفاده به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. این کار ممکن است به چندین روش مختلف انجام شود. این سیستم ممکن است از موتور هیدرولیکی برای تولید حرکت چرخشی استفاده کند یا می توان با استفاده از یک سیلندر هیدرولیکی حرکت خطی ایجاد کرد. همچنین چند نوع محرک مختلف وجود دارد که برای عملکردهای خاص استفاده می شوند.

یکی دیگر از اجزای مهم سیستم های هیدرولیکی، شیلنگ هیدرولیک است. این شیلنگ ها در دو نوع شیلنگ هیدرولیک سیم دار و شیلنگ هیدرولیک نخ دار طراحی شده است که کاربردهای مختلفی دارند.