آمارهای تعداد داوطلبان پذیرفته شده در رشته پزشکی در آزمون کنکور

بنا به گزارش وزارت بهداشت، آمارهایی که درباره تعداد داوطلبان پذیرفته شده در رشته پزشکی در آزمون کنکور سال ۱۴۰۲ ارائه شده‌اند، به عنوان گمانه‌زنی و غیرقابل استناد تلقی شده و به عبارت دیگر، این آمارها به عنوان اطلاعات قطعی و معتبر در نظر گرفته نشده‌اند. پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کرده است که هنوز لیست نهایی و رسمی ظرفیت‌های پذیرش دانشجویان رشته پزشکی برای آزمون کنکور سال ۱۴۰۲ به سازمان سنجش اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید: مشاوره انتخاب رشته

وی تأکید کرده که اطلاعات تأییدشده‌ای در مورد تعداد داوطلبانی که در رشته پزشکی قبول شده‌اند، در دسترس نیست و به عبارتی این اطلاعات هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. پاک آیین با ارجاع به تصریحات معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره قرار دادن تصمیمات مربوط به تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی در چارچوب فصل الخطاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرده که لیست نهایی و رسمی ظرفیت‌های پذیرش در رشته پزشکی بر اساس راهنمایی‌های این مصوبه و به منظور افزایش ظرفیت پزشکیان تهیه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دانشگاه آزاد

وی افزوده است که این لیست نهایی و رسمی ظرفیت‌های پذیرش در رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۲ به زودی به سازمان سنجش ارائه خواهد شد و این اقدام در راستای اجرای دقیق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تأکید بر افزایش تعداد پزشکان در کشور انجام خواهد شد.