بالاخره نیاز به کارت پایان خدمت در ورزش قهرمانی

ضروری است که معافیت از خدمت «مقدس» سربازی برای بازیکنان تیم ملی والیبال امید پس از قهرمانی جهانی مورد بررسی قرار گیرد! 

 به تبیین این نکته پرداخته شد که اگرچه خدمت سربازی به عنوان یک وظیفه مقدس محسوب می‌شود و حق قانونی افراد است، اما از آن به عنوان پاداشی برای دستیابی به قهرمانی جهانی یا کسب مدال المپیک نباید استفاده شود. به عبارت دیگر، قهرمانان و ورزشکاران برای دستیابی به این موفقیت‌ها تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهند و این فرآیند نیاز به تمرینات سخت و تفکرات جدی دارد که همگان به آن دسترسی ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و آشنایی با شرایط صدور گواهینامه رانندگی با معافیت اعصاب و روان با مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید.

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف‌های طبقاتی، گزارش تاکید دارد که باید یک تعریف جدید از قانون سرباز قهرمان ارائه داد. این تعریف باید به ورزشکاران و قهرمانان کشور ارزش داده و همچنین از معافیت از خدمت سربازی آن‌ها به عنوان پاداشی نگران‌کننده خودداری کند. از جمله پیشنهادات این گزارش این است که ورزشکاران پس از قهرمانی‌هایشان به آموزش نوجوانان و رده‌های پایین‌تر بپردازند تا خدمت سربازی‌شان را انجام دهند و از این طریق از ایجاد اختلافات اجتماعی جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند به عنوان کارت پایان خدمت برای آن‌ها عنوان شود و از معافیت به عنوان پاداش دوری شود.