تاثیر آزمون کنکور بر انصاف آموزشی و اقتصادی

به شما تقسیم بندی رتبه‌های زیر 3000 در آزمون کنکور را بر اساس دهک‌ها و نوع مدارس نشان می‌دهیم. در ادامه، توضیحاتی را در مورد هر بخش ارائه می‌دهیم:

تقسیم بندی رتبه‌ها بر اساس دهک‌ها:

دهک اول (کم برخوردار): ایشن گروه 2% از کسانی را شامل می‌شود که امتیازات کنکورشان کمترین مقادیر است. این ممکن است به دلیل محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی یا عوامل دیگر باشد که توانمندی درخشان آنها را محدود کرده است.

دهک‌های 8، 9 و 10 (برخوردارترین): این گروه 80% از افرادی را شامل می‌شود که از امتیازات بالایی برخوردار هستند و در دهک‌های بالاتر قرار دارند.

بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دانشگاه آزاد

دهک اول (ضعیف‌ترین): این گروه با درصد 0.2 (2/10) از کمترین رتبه‌ها در دهک‌ها را دارد.

دهک دهم (ثروتمندترین): این گروه با 48% از متقاضیان دارای امتیازات بالایی هستند و به طور معمول متعلق به طبقات اقتصادی بالاتر جامعه هستند.

بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی انتخاب رشته

تقسیم بندی بر اساس نوع مدارس:

مدارس دولتی: این گروه با درصد 0.67 (2/3) از کل مدارس، در زمره مدارس دولتی قرار دارند.

مدارس غیر دولتی: این گروه با درصد 80 از کل مدارس، به مدارس غیر دولتی تعلق دارند.

وضعیت قبولی در رشته‌های مختلف:

پزشکی و دندانپزشکی:

دهک اول (1/3): 33% از افراد دهک اول در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی قبول می‌شوند.

دهک‌های 8، 9 و 10: 86% از افراد دهک‌های 8 تا 10 در همین رشته‌ها موفق می‌شوند.

برق شریف:

دهک‌های 8، 9 و 10: 87% از افراد این دهک‌ها در رشته برق شریف قبول می‌شوند.

دهک دهم: 60% از افراد دهک دهم در این رشته موفق می‌شوند.

دهک‌های محروم 1، 2 و 3: هیچ کدام از افراد این دهک‌ها در این رشته قبول نمی‌شوند.

به طور کلی، این تقسیمات نشان می‌دهند که در کنکور، افرادی از دهک‌ها و مدارس مختلف درصددهی شده‌اند و درصد قبولی در رشته‌های مختلف نیز مشخص شده است. تحلیل دقیق‌تر این داده‌ها می‌تواند به بررسی عدالت آموزشی و مسائل مرتبط با آن کمک کند.