ناهماهنگی در افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی

در یک تناقض عجیب، در حالی که رئیس‌جمهور به شدت از افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی حمایت می‌کند، اخباری از کاهش چندصد نفری ظرفیت علوم پزشکی و حتی صفر شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گوش می‌رسد. این امر به وضوح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تاکید بر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت در کنکور داشت، در تناقض است.

در دورانی که تاکید‌ها و حمایت‌های فراوانی از سوی رئیس‌جمهور به افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شنیده می‌شود، گزارش‌های ناپسند از کاهش چندصد نفری ظرفیت پذیرش دانشجویان با شهریه و حتی به حدی که ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی به صفر رسیده است، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است. این امر در تضاد با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت در کنکور را تأیید می‌کند.

بیشتر بخوانید: چگونه برای دانشگاه انتخاب رشته کنیم؟

در ماه دی سال ۱۴۰۰، سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب، ماده‌ای را که به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در مقطع عمومی می‌پردازد، به اجرا درآورد. این اقدام به هدف رسیدن به جایگاه اول در منطقه و توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی علوم پزشکی و مقابله با بحران کادر درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی به انجام رسید.

با این حال، اخبار اخیر نشان می‌دهد که ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی در کنکور ۱۴۰۲ به طور معکوس کاهش یافته است. حتی خبرهای از صفر شدن ظرفیت پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز در این رشته نیز منتشر شده است. این واقعیت در شرایطی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت در کنکور اشاره داشته، تناقضی جدی ایجاد کرده است.

بودجه‌های اختصاص یافته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با افزایش پنج برابری بودجه آموزشی این وزارت در دوره اخیر، انتظار می‌رفت که ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی نیز بهبود یابد، اما اخبار مغایر با این توقعات را منتشر می‌شود.

این کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان در علوم پزشکی به ویژه در حالی رخ می‌دهد که در کشورمان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، تعداد پزشکان عمومی به ۱۳۰ نفر می‌رسد، در حالی که سرانه پزشک در بسیاری از کشورهای جهان بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ پزشک در هر ۱۰۰ هزار نفر است. این امر نشان‌دهنده نیاز بیشتر جامعه به پزشکان و افزایش ظرفیت در این رشته است. برای دریافت راهنمایی های بیشتر در زمینه رشته پزشکی با مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری آویژه تماس حاصل فرمایید.

استقرار تناقض بین حمایت‌های رسمی از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و کاهش ظرفیت‌ها تا چه اندازه تأثیر منفی بر آینده سلامت جامعه و دسترسی مردم به خدمات پزشکی خواهد داشت، یک پرسش اساسی و حیاتی مطرح می‌کند.