کاهش بیکاری و تشویق ایجاد شغل، از اهداف قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان می‌باشد.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در دومین جلسه هماهنگی و هم افزایی بین قرارگاه مهارت آموزی سپاه پاسداران و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به اهمیت مهارت آموزی برای سربازان و جوانان تأکید کرد. وی به ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه اشاره کرد و اهمیت ایجاد آگاهی در جامعه در مورد فواید مهارت آموزی را مورد تأکید قرار داد. همچنین، نیاز به استفاده از ظرفیت‌های سپاه پاسداران در این زمینه را بیان کرد. برای آشنایی بیشتر با اهداف قرارگاه مهارت آموزی و مسئله اضافه خدمت سربازی با مشاوران آویژه در تماس باشید.

 مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، همچنین به اهمیت کیفی‌سازی دوره‌های مهارتی پرداخت و اظهار کرد که تلاش جدی برای ارتقاء کیفیت آموزش‌های مهارتی صورت می‌گیرد.

سردار رمضان شریف، مسئول کمیته ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی سپاه پاسداران، به اهمیت و نقش رسانه در ترویج مهارت آموزی اشاره کرد و نیاز به تولید محتوای رسانه‌ای برای آشنایی جامعه با موضوع مهارت آموزی را بیان کرد. وی همچنین به اهمیت ارتباط با موفقیت‌های افرادی که مهارت‌های موفقیت‌آمیزی را کسب کرده‌اند، اشاره کرد و نیاز به نمونه‌های الگو در زمینه مهارت آموزی را تأکید کرد. همچنین، به اهمیت نقش سربازان در ترویج مهارت آموزی اشاره کرد و از آنان خواست تا به عنوان سفیران ترویج مهارت آموزی در جامعه عمل کنند. و در این زمینه و نیز درباره شرایط معافیت تحصیلی از مرکز مشاوره آویژه اطلاعات و راهنمایی بگیرید.