آیا درمان ام اس خفیف با روش های سنتی امکان پذیر است؟

خوشبختانه در ام اس خفیف، فرد هنوز دوره خوش خیمی را طی می کند و ساده ترین روش هایی که برای درمان ام اس خفیف وجود دارند، پاسخ مناسبی در او ایجاد می کنند. در این مرحله از بیماری ام اس، پزشک برای کاهش مقابله بیمار با داروهای شیمیایی، او را به سمت استفاده از داروهای طبیعی و طب سنتی هدایت می کند. درمان ام اس خفیف در طب سنتی در صورت همکاری بیمار، بسیار سریع پیش می رود و حتی در مواردی، فرد در فاصله کمتر از چندماه به بهبودی کامل رسیده است. یکی از پربحث ترین داروهای طب سنتی برای درمان ام اس خفیف، قهوه است. البته عسل هم در کنار قهوه می تواند اثربخشی آن را چندین برابر کند. قهوه با ترکیبات خاص خود به سامان دهی سلول می پردازد و اثر مخرب سلول های ایمنی بر غلاف میلین را کاهش می دهد. اگر از ام اس رنج می برید حتما قهوه را برای درمان امتحان کنید.