چه کسانی در معرض ابتلا به ام اس خفیف قرار دارند؟

درمان ام اس خفیف
درمان ام اس خفیف

تا کنون علت مشخصی برای بروز این بیماری در افراد یافت نشده است؛ اما دانشمندان معتقدند دلیل ایجاد ام اس خفیف، ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی است. افرادی که در خانواده خود، فرد مبتلا به MS دارند، بیشتر در معرض ابتلا قراردارند. شاید تا چندی پیش نمی شد از قبل، ام اس را در فردی تشخیص داد تا او با پیشگیری، تا حد زیادی از آن جلوگیری کند؛ اما پیشرفت های علم پزشکی توانایی برآورد احتمال ایجاد را در افراد مختلف تا حدودی امکان پذیر ساخته است. نهاد مبارزه با بیماری ام اس، طی بیانیه ای افراد زیر را در معرض ابتلا به ام اس خفیف و حتی شدید معرفی کرده است:

افرادی با تنش های عصبی

از آن جایی که درمان ام اس در مراحل اولیه آسان است، توجه بسیاری از دانشمندان به این مرحله جلب شده است. به طور کلی این بیماری بیشتر به سراغ کسانی می رود که مدام دچار استرس و فشار عصبی هستند.

افراد حساس و زود رنج

افرادی که به سرعت ناراحت می شوند و مدام خود را مورد سرزنش قرار می دهند، در معرض ابتلا به ام اس خفیف قرار دارند.

افراد با طبع سرد

این افراد تغذیه مناسبی ندارند و دائما تمایل به مصرف نوع خاصی از مواد غذایی دارند.