آیا درمان حتمی آسم با قهوه امکان پذیر است؟

علی رغم وجود داروهای شیمیایی زیاد برای درمان آسم، هنوز داروهای گیاهی اثربخشی بالایی دارند. بسیاری از مردم ترجیح می دهند برای درمان آسم به جای استفاده از داروهای شیمیایی به داروهای طبیعی روی بیاورند. یکی از داروهای گیاهی که در طب سنتی و درمان آسم به آن توجه زیادی شده، قهوه است. قهوه طی آزمایشات زیادی ثابت کرده است که می تواند به طور موثر علائم بیماری آسم را کاهش و فرد را تا حدی از حملات آسمی در امان نگه دارد. اما سوال اینجاست که آیا قهوه درمان حتی آسم را امکان پذیر می کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تاکنون داروهای شیمیایی هم نتوانسته اند درمان حتمی برای این بیماری باشند. درمان حتمی به میزان قدرت دارو دربرطرف کردن علائم بستگی دارد که تاکنون هیچ دارویی اثر پایدار نداشته است. بنابراین قهوه به طور موثر می تواند علائم بیماری را کاهش دهد اما مانند سایرین اثر پایداری ندارد.