ترمیم غلاف میلین و درمان ام اس در پژوهشگاه رویان

درمان ام اس
درمان ام اس

یافتن راهی برای درمان ام اس مغز، یکی از اهداف مهم در سال‌ های اخیر بوده است. یکی از انواع جدیدترین درمان ام اس، تبدیل آستروسیت‌ ها به سلول‌ های پیش ‌سازی است که می ‌توانند آسیب‌ های ایجاد شده را ترمیم کنند. تبدیل یک سلول به سلول دیگر به روش ‌های مختلفی ممکن است که به طور کلی به آن ترانسدیفریشن می ‌گویند. اخیرا پژوهشگاه رویان یک RNA کوچک به نام miR-302 را معرفی کرد که می‌ تواند آستروسیت‌ ها را به نورون و نوروبلاست تبدیل کند.

در این تحقیق، دانشمندان توانستند با کمک ترکیبی از miR-302 و والپروآت، آستروسیت‌ها را به الیگودندروسیت ‌ها تبدیل کنند. الیگودندروسیت ‌ها عامل ایجاد غلاف میلین پیرامون نورون‌ ها هستند که صدمه آنان منجر به بروز بیماری ام اس می ‌شود. روش تغییر سلول های مغزی، راه حلی امیدوار کننده برای درمان ام اس است که بلافاصله بعد از معرفی در بسیاری از نشریه های معتبر انگلیسی زبان به چاپ رسید.