درمان روماتیسم چشمی با عمل جراحی

جراحی ویتروکتومی، گاهی برای درمان روماتیسم چشمی نیاز می شود. انتخاب جراحی در مواردی است که درد شدید داشته باشید. درد شدید، ناشی از عفونت های خاص می باشد. در این عمل، زجاجیه خارج می شود تا التهابات درونی کاهش یابد. در طول این جراحی، مایعات درون چشم به طور موقت با یک حباب هوا و یا مایعی جایگزین خواهد شد. در نهایت، زجاجیه به طور طبیعی جایگزین خودش خواهد شد. شاید این عمل یکی از بهترین راه های درمان روماتیسم چشمی باشد؛ اما ممکن است عوارض به شدت زیادی داشته باشد.