لجن کیسه صفرا دقیقا چیست؟

بهتر است از لجن صفراوی، به جای لجن کیسه صفرا، استفاده کنیم. لجن کیسه صفرا در حقیقت تفاوت زیادی با آنچه در ذهن ما در مورد لجن شکل بسته است، دارد. لجن صفراوی در واقع مایع غلیظی است که علاوه بر سنگ های ریز کلسترولی، سنگ ریزه های کریستالی هم در آن یافت می شوند. سنگ ریزه ها، اندازه های متفاوتی دارند؛ به همین دلیل درمان لجن کیسه صفرا معمولا با توجه به قطر سنگ ریزه ها انتخاب می شود. برخی از مقالات معتقدند لجن صفراوی شرایطی است که تنها سنگ های میکروسکوپی و کریستالی دیده می شوند و نباید سنگ های بزرگ در آن موجود باشد.

با این حال در بیشتر نمونه ها، لجن کیسه صفرا تبدیل به سنگ نشده و در کیسه صفرا حل می شود یا دفع می گردد. اگر سنگ از اندازه ای بزرگ تر شود، راه حل های پیشنهادی برای درمان لجن کیسه صفرا دیگر کارایی خود را از دست می دهند و باید به سراغ روش های درمان سنگ صفرا برویم. اما در کل بدانید که لجن کیسه صفرا، ماده ای طبیعی است که در سونوگرافی تشخیص داده می شود و محتوای رسوبات و ذرات ریز بیلی روبینات کلسیمی و کریستال های کلسترولی است. اگر این سنگ ها از حدی بزرگ تر شوند، آن موقع برای فرد مشکلات جدی ایجاد خواهند کرد.