علت تشکیل سنگ صفرا چیست؟

براساس مقالات چندین دانشگاه برتر دنیا، 76.3 درصد سنگ‌ های صفرا از کلسترول و بقیه از نمک‌ های کلسیم و بیلی‌ روبین تشکیل می ‌شوند. پرفسور ریچارد فنتسون در نشریه دیلی میل اعلام می کند که ما دقیقا نمی توانیم بیان کنیم که سنگ صفرا در هر فرد چه درصدی از ترکیبات مختلف را دارد؛ اما به طور میانگین می دانیم که یکی از عوامل زیر پاسخی است برای علت تشکیل سنگ صفرا و چگونگی درمان سنگ صفرا.

وجود کلسترول بالا

وجود کلسترول بیش‌ از حد می ‌تواند به تشکیل انواع زردرنگی از سنگ صفراوی منجر شود. این سنگ‌ های سخت هنگامی تشکیل می‌شوند که کلسترول ساخته ‌شده توسط کبد، از کلسترولی که صفرا می ‌تواند حل کند، بیشتر می ‌شود. درمان سنگ صفرا کلسترولی نیاز به تدابیر خاصی دارد و روند درمان باید کاملا زیر نظر پزشک باشد.

بیلی ‌روبین بالا

یک ماده ‌ی شیمیایی است که در زمان تجزیه گلبول ها، توسط کبد تولید می ‌شود. درمان سنگ صفرا بیلی روبینی از کلسترولی آسان تر است. سنگ‌ های رنگی کیسه صفرا هنگامی تشکیل می ‌شوند که صفرا نتواند بیلی ‌روبین اضافی را تجزیه کند. رنگ این سنگ‌ های سخت، اغلب قهوه ‌ای، تیره یا سیاه است. بیلی روبین و کلسترول دو پاسخ قطعی برای سوال علت تشکیل سنگ صفرا چیست، هستند.

پر شدن کیسه صفرا

صفرا یک کیسه کوچک در زیر کبد است که لسیتین دارد و صفرای تولید شده توسط کبد را تغلیظ می کند. صفرا برای آن که بتواند به درستی کار خود را انجام دهد، نیاز دارد خالی باشد. گاها عفونت ها و یا مواد زاید حجم داخلی آن را پر می کنند و باعث می شوند صفرا کارکرد سابق را نداشته باشد. این روند زمینه را برای ایجاد سنگ فراهم می کند. درمان سنگ صفرا، اگر صفرا عفونت نکرده باشد، آسان است.