پیشگیری از ابتلا به ام اس با مصرف قهوه

خوردن یک فنجان قهوه غلیظ ممکن است به بهبود عملکردهای حرکتی بدن کمک زیادی کند. کافئین موجود در قهوه اتصال آدنوزین به گیرنده‌هایش را بهبود می بخشد و بر سطح هوشیاری فرد تاثیر می ‌گذارد. آدنوزین مولکولی است که همیشه در بدن انسان وجود دارد و نقش مهمی در کمک به کنترل فرآیند بیوشیمیایی از خواب گرفته تا مهار بیداری ایفا می ‌کند. قهوه می ‌تواند کاربردهای مهمی برای سایر بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید داشته باشد که ناشی از حمله دستگاه دفاعی به بدن خود بیماران هستند. مصرف قهوه به طور مکرر، بهترین پاسخ برای سوال برای درمان ام اس چکار کنیم بیماران می باشد.