چرا کبد چرب باید فورا درمان شود؟

کبد چرب شاید یک بیماری بی ‌سروصدا باشد، اما در عین حال آرام آرام پیشرفت می ‌کند. ممکن است در ابتدا فقط مقداری رسوب ساده در کبد داشته باشید و التهابی نداشته باشد. اما به مرور زمان التهاب در کبد ایجاد می ‌شود و همین التهاب می ‌تواند بافت کبد را تخریب کرده و در نهایت به نارسایی کبد یا همان سیروز کبدی ختم شود.

نارسایی کبدی، بیماری بسیار خطرناکی است که اگر به مرحله پیشرفته برسد، کبد غیرقابل بازگشت خواهد بود و امکان بازسازی کبد و درمان کبد چرب وجود ندارد. آمار نشان می دهد که سالیانه هزاران نفر به دلیل به توجهی به این بیماری و ورود آن به مرحله حاد، گرفتار سیروز کبدی می شوند. از آن جایی که کبد یک بخش مهم در بدن است و بدون آن فرد نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد، برای پزشکان و بیماران، درمان فوری کبد چرب باید در اولویت قرار گیرد.