کبد چرب را قبل از شروع درمان کنید

درمان کبد چرب
درمان کبد چرب

محققان دانشگاه ایلینویز معتقندند که درمان کبد چرب را می توان چند سال قبل از ابتلا به آن انجام داد. حتی این دانشمندان روشی را توصیف می کنند که معتقدند می تواند شما را چندسال قبل از گرفتار شدن در دام این بیماری نسبت به ابتلا به آن در آینده مطلع سازد.

اصول اصلی راه های درمان کبد چرب از نظر این دانشمندان بر مبنای پیشگیری و کنترل برخی از رفتارها است. همان گونه که اشاره کردیم، در حال حاضر درمان قطعی برای کبد چرب وجود ندارد. اگرچه ممکن است به زودی درمانی قطعی کشف شود؛ اما تا آن زمان این بیماری همچنان مشکل ساز خواهد بود. چیزی که بیش از ده ها دانشمندان در سراسر جهان به آن دست یافته اند، این است که باید با تغییر سبک زندگی امروزی درمان کبد چرب را قبل از مبتلا شدن به آن انجام دهیم.

شاید این مورد ساده به نظر برسد و بسیاری از ما گذرا نسبت به آن عبور کنیم؛ اما اگر به کبد چرب مبتلا شوید، حتی بهترین راه های درمان کبد چرب هم نمی توانند شما را به سبک زندگی سابق برگردانند. در این زمان کوتاه ترین بی توجهی عاقبتی جز سیروز کبدی نخواهد داشت.

جدیدترین روش های تشخیص و درمان کبد چرب