حلال مدیکال توریسم

حلال مدیکال توریسم

حلال مدتور (گردشگری و سلامت حلال)حلال مدتور (گردشگری و سلامت حلال)سه حوزه فعالیت در زمینه گردشگری و سلامت حلال مدتور، گردشگری طبیعت درمانی Curative Tourism ، گردشگری پزشکی Medical Tourism ، گردشگری تندرستی Wellness Tourism می باشد.
  • 13 پست
  • 0 دنبال کننده
  • 0 دنبال شونده