معافیت سربازی چیست؟


دوره سربازی دوره ای است که در آن افراد با فنون نظامی و مدیریت بحران، آمادگی برای شرایط بحرانی و نحوه حفاظت از کشور و جان و مال و ناموس هموطنان آشنا می شوند.

در همه کشورها قوانین مختلفی برای سربازی وجود دارد. در ایران هم تمامی پسران بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام موظف به گذراندن دوره دو ساله خدمت سربازی هستند.

اما برخی از افراد بنا به دلایل مختلف از خدمت سربازی معاف می شوند. این معافیت ممکن است دایمی یا موقت باشد. در این مقاله به اینکه معافیت سربازی چیست و آشنایی با انواع معافیت سربازی خواهیم پرداخت.

معافیت سربازی چیست؟

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران تمام مردان بالای 18 سال ایرانی، موظف به گذراندن دوره سربازی هستند. مشمولین خدمت سربازی قبل از اتمام دوره سربازی نمی توانند از برخی خدمات شهروندی استفاده نموده و یا به استخدام نهاد های دولتی و سازمان ها درآیند.

برخی از افراد بنا به شرایطی که دارند می توانند از انواع معافیت هایی که سازمان نظام وظیفه در نظر گرفته استفاده کنند. این شرایطی که منجر به معاف شدن از خدمت سربازی می شود، شرایط معافیت نامیده می شود.

این شرایط برخی به معافیت دایم، معافیت موقت و برخی به کسری خدمت (کاهش مدت زمان خدمت) منجر می شود.